Werkzaamheden Achterdijk

Op 2 km voor de finish van ons zondagsrondje komt een nieuwe weg (van Houten naar de A12 bij Bunnik).
De nieuwe weg komt in een tunnel onder de Achterdijk door.

De Rietsloot is inmiddels verlegd, de bomen langs de Achterdijk zijn gerooid en de knotwilgen zijn verplant langs de Rietsloot. Ook hebben de archeologen van RAAP de laatste archeologische waardevolle vondsten vastgelegd.
Op 7 februari is de aannemer gestart met de aanleg van de tunnel Achterdijk. Allereerst wordt een damwandconstructie aangebracht. Vervolgens wordt de grond binnen de damwandconstructie ontgraven en afgevoerd voor hergebruik.
Gedurende zes weken zullen zandauto’s de Achterdijk passeren. Voor de veiligheid van de weggebruikers en de wegwerkers zal er de maximumsnelheid op de Achterdijk tijdelijk worden verlaagd naar 30 km/uur. In juni 2014 kan de tunnel verder worden afgebouwd.

Reacties zijn gesloten.