Parcours tijdrit

Een spannende vossenjacht; vertrek zaterdag 29 oktober, 10:00 uur bij het Ledig Erf (instructie vanaf 09:50, na de start tot de eerste “aanwijzing” rijden we gezamenlijk in groepsverband, daarna gaat het los (deze eindigt bij de start van de tijdrit, dus kan je daar mooi warm gereden aan de start verschijnen)

· Zaterdag 29 oktober: de 23e Ledig Erf Tijdrit op een geheel nieuw parkoers… de inschrijving start om 12:00 uur ter plaatse en je kunt “overdekt” wachten op je beurt. De Tijdrit is alleen toegankelijk voor leden van Fietsclub Ledig Erf.

o Lengte van het parcours is ongeveer 10,5 kilometer (3 rondjes van 3,5 kilometer).

o Waar: Zie pelotonmail van Jeroen Verdenius.
· Zaterdag 29 oktober aansluitend op de 23e Tijdrit het onderdeel individuele achtervolging (parcours lengte 3500 meter). Let op om mee te kunnen doen moet je aan de tijdrit meedoen om je zo te kunnen plaatsen voor de individuele achtervolging

De tijdritcommissie wil nog even de volgende zaken nadrukkelijk onder de aandacht brengen:

1. Deelname geschiedt geheel op eigen risico
2. Alle parkoersen zijn een onderdeel van de openbare weg er zijn dus ook medeweggebruikers, bij deelname houden wij ons ook dan aan de verkeersregels zoals die daar van kracht zijn, je eigen veiligheid en die van anderen prevaleert altijd boven de prestatie.
3. Het dragen van een helm wordt te zeerste aangeraden, is het niet voor jezelf dan tenminste voor het andere aanwezige publiek
4. In geval van onenigheid neemt de tijdritcommissie een besluit dat bindend is, er zijn geen beroepsmogelijkheden alhoewel omkoping altijd kan (neem hiervoor wel voldoende middelen mee).
5. Het is handig om wat extra warme kleding mee te nemen, er is een auto aanwezig waar spullen kunnen worden bewaard. Zoals gezegd het rennersdorp is overdekt door de A2
6. Er is enige foerage aanwezig, men denke hierbij aan bananen, cola en andere stimulantia op suikerbasis.
7. In geval van zeer slecht weer (ter beoordeling van de tijdritcommissie); behoudt de commissie zich ten allen tijde het recht om niet aan de start te verschijnen. Dit geldt voor de tijdrit, indien de vossenjacht niet doorgaat: hou de berichtgeving op de website www.ledigerf.net in de gaten (de avond ervoor of ’s ochtends vroeg), dit betekent niet dat de tijdrit niet doorgaat.
8. Voor het onderdeel achtervolging geldt: indien er 4 of meer vrouwen meedoen aan de individuele tijdrit en er ook minimaal 4 willen deelnemen aan de achtervolging, dan zal dit onderdeel sekse gesegregeert worden.
9. Prijs uitreiking: ’s avonds bij ga toch feesten…

Tijdrit Vianen 29 oktober 2016 start 1200 uur

Reacties zijn gesloten.