Op naar 2021: terugblik en vooruitkijken

Op naar 2021: terugblik en vooruitkijken

Een moment om terug te kijken op een jaar dat we niet snel zullen vergeten en dat ongetwijfeld als een keerpunt de geschiedenis in zal gaan. Bij de lock-down in maart kwam ook het verenigingsleven stil te liggen. Groepsritten werden niet meer mogelijk en de traditionele voorjaarsactiviteiten werden afgezegd. De start van de Vuelta werd uitgesteld naar 2022. In de zomerperiode leek het even beter te gaan en zagen we kans om toch nog een bescheiden seizoensopening te organiseren. Vanwege de Corona-maatregelen niet op het Ledig Erf, maar in de Lik. Achteraf was dat het laatste moment dat we als clubleden bij elkaar konden komen in een grotere groep. Een ander hoogtepunt was het nieuwe Ledig-Erf shirt met een fraai gemoderniseerd logo! Ook hier konden we vanwege de Corona-maatregelen minder aandacht aan geven dan we hadden gehoopt. De shirts zijn wel verspreid en regelmatig zichtbaar op de wegen in en rond Utrecht. Een verlate start in de zomer van Ga-toch-fietsen, gevolgd door Lumen-fietsritjes op maandag eindigde weer snel vanwege de nieuwe Corona-maatregelen. De startplek werd verplaatst van het vertrouwde Ledig Erf naar de Koningsweg. De gemeente heeft dit aangegrepen om het Ledig Erf-plein maar meteen grondig re renoveren. De rest van het jaar bleven we in groepen van max 4 personen fietsen en inmiddels is ook dit weer terug gebracht tot max 2 personen. Gelukkig mogen we als buitensporters wel blijven fietsen.

En gefietst hebben we! Kijkend naar Strava lijkt het erop dat menigeen haar of zijn jaarrecord in kilometers verbeterd heeft afgelopen jaar. De redactie van de nieuwsbrief zal hierop terug komen. Enkele bijzondere prestaties van onze leden zijn in deze nieuwbrief ook vermeld en nog na te lezen op onze website. De variëteit aan fietsen is toegenomen: Tacx en Swift hebben zich gevestigd en worden zeker in de wintermaanden populairder. De gravelbikes zien we steeds meer op de onverharde wegen. De ‘Corona-fietser’ deed zijn intrede en binnen korte tijd waren alle nieuwe fietsen uitverkocht. Nieuw bestelde fietsen konden maar zeer beperkt worden geleverd.

Binnen het bestuur zijn er wat veranderingen geweest. Gemma Adelaar is gestopt als bestuurslid en opgevolgd door Peter-Paul Buchner. Jos Smulders heeft de voorzittershamer overgedragen aan Marc Verhagen. En recent heeft Robert Langbroek wegens verhuizing naar een andere regio het bestuur verlaten. Bert Coenen is gebleven als penningmeester en vaste rots in de branding. Op dit moment is er dus nog een vacature binnen het bestuur.

Vooruitkijken Deze tijd wordt ook gebruikt om voorzichtig plannen te gaan maken voor komend jaar. Binnen de fietsclub zijn veel verschillende groepen actief. Afgelopen jaar zijn we begonnen om deze beter zichtbaar te maken voor de (nieuwe) leden. Dat willen we de komende tijd verder uitbouwen. De website zullen we gaan opfrissen en na het mooie shirt zijn er ook meerdere verzoeken gekomen voor nieuwe LE-broeken. Zodra het kan zullen we ook het ‘Ga-toch-fietsen’ weer gaan oppakken. Ook zijn we aan het verkennen of we samen met andere sportverenigingen activiteiten kunnen organiseren. Natuurlijk hopen we dat we in de loop van het voorjaar weer de in grotere pelotons kunnen gaan rijden. Daarbij hoort ook het traditionele rondje op zondag, waarbij meerderen hebben gevraagd om weer de traditionele scheiding te gaan maken tussen A’s, B’s en C’s, om het zo voor een grotere groep wielrenners aantrekkelijk te houden.

Rest mij iedereen een gezond 2021 te wensen!

Marc Verhagen, voorzitter

Reacties zijn gesloten.